Genesis

DIE EERSTE BOEK VAN MOSES

HOOFSTUK EEN

Die Skepping – Die werk van die ses dae-Die rus van die sewende dag.

 1. In die begin het God die hemel en die Aarde geskape.
 2. En die Aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
 3. En God het gese: Laat daar lig wees! En daar was lig.
 4. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;
 5. en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was more, die eerste dag.
 6. En God het gese: Laat daar n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.
 7. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.
 8. En God het die uitspansel Hemel genoem. En dit was aand en dit was more, die tweede dag.
 9. En God het gese: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droe grond sigbaar word. En dit was so.
 10. En God het die droe grond Aarde genoem, en die versameling van waters het Hy See genoem. Toe Sien God dat dit goed was.
 11. En God het gese: Laat die Aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die Aarde. En dit was so.
 12. Die Aarde het voortgebring grasspruitjies, plante was saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
 13. En dit was aand en dit was more die derde dag.
 14. En God het gese: Laat daar lig wees

One Reply to “Genesis”

Comments are closed.